Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?
Biznes Krystyna Budka - 27-08-2022

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nic innego jak strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Zgodnie z nią właściciel uwzględnia interesy społeczne w zakresie realizowanych przez siebie działań. Bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, utrzymuje dobre relacje z pracownikami. Zapewnia swoich kontrahentom i współpracownikom warunki zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu stanowi dużą konkurencję dla innych firm.

Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu

W zakres społecznej odpowiedzialności biznesu wchodzi wiele działań przedsiębiorców. Są to między innymi angażowanie się w pomoc lokalnej społeczności, na przykład pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu. To również pomoc finansowa i formalna w powstawaniu nowych dróg gminnych, czy powiatowych. Często podejmowane są także działania proekologiczne, skierowane bezpośrednio na szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego. W firmie może się to przejawiać stawianiem na segregowanie odpadów, organizowanie szkoleń dla pracowników, wprowadzanie ekologicznych substytutów opakowań, produktów.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Korzyści ze społecznej odpowiedzialności biznesu

Podobnych przykładów jest znacznie więcej, dla przedsiębiorstw przynosi to wiele zalet. Firmy osiągają korzyści finansowe, choćby w postaci lepszej płynności bieżącej i wykorzystywania kapitału ludzkiego oraz majątku. Wśród zalet znajduje się również wyższy poziom rentowności sprzedaży i większe inwestycje w przeliczeniu na jednego pracownika. Na społecznej odpowiedzialności biznesu korzysta ponadto otoczenie społeczne. Mowa tutaj o wyższym poziomie kultury i bezpieczeństwa pracy, zminimalizowaniu negatywnego wpływu działania firmy na środowisko. Wszystko to daje dużo dobrego i pracownikom, którzy otrzymują swoje wynagrodzenia we właściwym czasie. Poza tym czują się bezpiecznie na swoich stanowiskach i wiedzą, że ewentualne problemy będą na bieżąco rozwiązywane. Pracodawcy zapewniają udogodnienia socjalne, opiekę medyczną i traktują wszystkich równo - niezależnie od płci osób zatrudnionych, zajmowanych stanowisk i wysokości wynagrodzenia.