Świadczenie urlopowe - co to i dla kogo?
Biznes Lucjan Horda - 27-10-2022

Świadczenie urlopowe - co to i dla kogo?

Urlop w zakładach pracy zazwyczaj jest planowany z dość dużym wyprzedzeniem. Każdy zatrudniony wpisuje się w grafik przygotowany często już na początku roku. Jak się okazuje w wielu przypadkach można otrzymać świadczenie urlopowe, które stanowi formę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w danej firmie. Przy czym należy podkreślić, że nie są to środki pochodzące z funduszu socjalnego, zatem należy się wszystkim pracownikom.

Od czego zależy kwestia wypłaty świadczenia urlopowego?

Na wypłatę świadczenia urlopowego decydują się firmy, w których nie ma obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pieniądze należą się wówczas każdemu pracownikowi, który w konkretnym roku kalendarzowym skorzysta z 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Przy czym musi to być nieprzerwany okres o wliczają się w to również ewentualne święta przypadające w okresie urlopu. Wysokość świadczenia urlopowego nie jest w żaden sposób uzależniona od stażu pracy, sytuacji materialnej zatrudnionych, ani rodzinnej, czy zdrowotnej. Prawo do uzyskania dofinansowania ma również osoba, która wykorzystuje swój urlop w trwającym okresie wypowiedzenia.

Świadczenie urlopowe - co to i dla kogo?

Zasady przyznawania świadczeń urlopowych

Warunkiem do wypłaty świadczeń urlopowych jest zatrudnianie maksymalnie 50 osób, w przypadku większych firm dobrowolne jest przyznawanie dofinansowania. Potocznie świadczenie to nazywa się wówczas "wczasami pod gruszą". Co natomiast w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób? W takich sytuacjach nie ma obowiązku zakładania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłaty świadczeń urlopowych, ale musi zawrzeć stosowne zasady w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym. Informację o braku wypłat świadczeń urlopowych nalezy przekazać pracownikom do dnia 31 stycznia, w każdym roku kalendarzowym. W przepisach nie ma informacji o wysokości świadczeń urlopowych, ale maksymalna wysokość może osiągać równowartość odpisu na fundusz socjalny na dany rok kalendarzowy. Ten czynnik z kolei jest uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.