Czym jest wymóg nowości przy rejestracji wynalazku?
Biznes Daniel Nowacki - 24-03-2023

Czym jest wymóg nowości przy rejestracji wynalazku?

Wynalazek jest rozwiązaniem problemu technicznego. Aby mógł zostać objęty ochroną patentową, musi sprostać kilku wymogom. Jednym z nich jest wymóg nowości. Warto wiedzieć, co dokładnie się za tym kryje i o czym przy tej okazji trzeba koniecznie pamiętać?

Zdolność patentowa wynalazku – jakie są formalne kryteria?

W polskim prawie pojęcie wynalazku nie doczekało się jeszcze definicji. Ustawa Prawo własności przemysłowej określa natomiast formalne kryteria zdolności patentowej wynalazku. Patent musi posiadać poziom wynalazczy, co oznacza dokładnie tyle, że nie może on w sposób oczywisty wynikać z aktualnego stanu wiedzy, np. jest dla znawcy elementem zaskoczenia. Kolejnym kryterium jest kryterium przemysłowej stosowalności – wynalazek powinien nadawać się do przemysłowych zastosowań. Pozostaje jeszcze wspomniane już we wstępie kryterium nowości. Patent może zostać udzielony na wynalazek reprezentujący dowolną dziedzinę techniki.

Czym jest wymóg nowości przy rejestracji wynalazku?

Wymóg nowości przy wynalazkach – co to takiego?

Zgłaszając wynalazek do Urzędu Patentowego RP, trzeba pamiętać o tym, że musi być on nowy. W rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej wynalazek można uznać za nowy, jeżeli przed dniem zgłoszenia do wymienionej powyżej instytucji informacje na temat tego wynalazku nie były nigdzie dostępne – tak więc wynalazek nie może stanowić części stanu techniki. Oczywiście takie rozwiązanie nie mogło być wcześniej opatentowane ani w Polsce, ani za granicą, a jego dane nie mogły zostać ujawnione w żadnej postaci. Wymóg nowości ma zasięg nie tylko krajowy, ale także globalny.

Wymóg nowości przy wynalazkach – czy są odstępstwa od zasady?

Spełnienie wymogu nowości przy patencie bywa w praktyce bardzo skomplikowane, dlatego też autorzy tego typu rozwiązań chętnie korzystają z fachowego wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić kancelaria patentowa mająca duże doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Stworzenie wynalazku nie jest prostą sprawą i nierzadko wiąże się z wieloletnią pracą. Spora część wynalazków jest na tyle interesująca, że dane o nich mogą zostać ujawnione jeszcze przed rejestracją, np. przez nieuczciwą konkurencję. Z tego względu w polskim systemie prawnym obowiązuje tzw. ulga w nowości. Tu pojawia się ważna uwaga: ulga ta może zostać zastosowana jedynie w sytuacji, kiedy doszło do ujawnienia informacji o wynalazku w nieuczciwy sposób, wskutek oczywistego nadużycia. W kontekście nowości rozwiązania pojawia się sporo zagadnień – to kolejna przesłanka przemawiająca za tym, aby w tych sprawach korzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Nowość przy wynalazkach – jak ją chronić?

Nowość danego wynalazku można chronić na różne sposoby. Najczęściej firmy stosują klauzulę poufności, do której przestrzegania zobligowani są wszyscy pracownicy. Kolejną sprawdzoną metodą jest znaczne zawężenie grupy osób pracujących nad wynalazkiem i posiadających informacje na jego temat. Grupa także ma zakaz przekazywania tych danych osobom trzecim. Opłaca się ponadto mieć zapewnioną opiekę rzecznika patentowego.