Ile kosztuje biznesplan i kto go może zrobić?
Biznes Daniel Nowacki - 22-08-2022

Ile kosztuje biznesplan i kto go może zrobić?

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga spełnienia wielu formalności. Jednym z zadań przyszłego przedsiębiorcy jest stworzenie i przedstawienie biznesplanu. Nie każdy musi zrobić to samodzielnie, ponieważ funkcjonują firmy zajmujące się tym zawodowo. Wystarczy podać najważniejsze informacje, w tym branżę i ogólny zarys działalności, aby otrzymać profesjonalny dokument z wyliczeniami.

Ile kosztuje biznesplan?

Firmy zajmujące się wykonywaniem biznesplanów muszą zebrać komplet informacji od przedsiębiorcy, na podstawie którego stworzą ramowy układ biznesplanu. Cena za taką usługę jest zależna od kilku kwestii, między innymi indywidualnych ustaleń z klientem i celu przeznaczenia dokumentu. Przyjmuje się jednak, że jest to zakres kwot od 2.500 do nawet 10.000 złotych netto. W biznesplanie zawiera się nie tylko dane firmy, ale także wizję i koncepcję jej funkcjonowania. Szacuje się zasoby finansowe, wysokość wydatków, kosztów i uwzględnia się również czynniki ryzyka. W dokumencie nie może zabraknąć ponadto sposobów finansowania, oferowane produkty i usługi.

Ile kosztuje biznesplan i kto go może zrobić?

Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Przed rozpoczęciem prac nad biznesplanem odbywa się spotkanie, na którym podpisywana jest umowa. Często określana jest wysokość zaliczki i czas przeznaczony na realizację zlecenia. Następnym krokiem jest zebranie wszystkich najważniejszych danych o potencjalnej konkurencji i ogólnych cechach rynku. Między innymi na tej podstawie tworzą się części opisowa i analityczna, które podlegają akceptacji przez klienta. Może pojawić się potrzeba korekt w utworzonym dokumencie, dopiero po ich uwzględnieniu i ponownemu przekazaniu do akceptacji następuje końcowe rozliczenie. Klienci zazwyczaj otrzymują dwie wersje biznesplanu: papierową i elektroniczną w postaci PDF. Najczęściej jest to dość obszerny dokument, w końcu zawiera dużo punktów, a każdy z nich musi być szczegółowo opisany. Profesjonalnie wykonany biznesplan zostaje zazwyczaj dobrze przyjęty przez instytucje finansujące otwierania nowych działalności gospodarczych.